Helsingborg / Helsingör 2022


YY-MM-DD           Time                     Ship                                         Hamn / Harbour                                               Kaj / Quay
22-06-05                15:00-22:00        Amera                                     Helsingör/Elsinore                                           Redden/Anchor
22-06-14 to 17      15:10-16:00        Götheborg                              Norra Hamnen / North Harbour                     Helsingörskajen
22-06-27                08:00-21:00        Marina                                     Sydhamnen / South Harbour                         TBA
22-07-13                08:00-17:00        Seabourn Ovation                 Sydhamnen / South Harbour                         Skåneterminalen
22-08-10                08:00-17:00        Seabourn Ovation                 Sydhamnen / South Harbour                         Skåneterminalen
22-08-20               10:00-18:00         Sevens Seas Voyager          Sydhamnen / South Harbour                          Skåneterminalen  
22-08-22               07:00-17:00         Marina                                     Sydhamnen / South harbour                          Skåneterminalen